PRIKAZ CNC KRMILNIKA:

-KOORDINATNIH REZAČA "PLIN-PLAZMA"
-REZAČA PLASTIKE
-REZAČA LIJESA I DRUGIH MATERJALA

Pogledajte si: POWER POINT PREZENTACIJU


Rad sa napravom.

Crtanje- na napravi instaliran je crtački program CAD-CAM sa kojim možemo izraditi bilo kakv forme na samom stroju bez autoriziranog ACAD programa. U napravu može se unositi i DXF fajlove i to po mreži, ili CD ili disketom. Naš CAD-CAM program instaliramo i u pipremi proizvodnje.
Crtanje izvodi se na sličan način kao u ACADu sa dodacima koje trebamo kod pripreme sečenja (širina sečenja ofset, zaporedje sečenja, samo mesta ulaznih tačaka - za predvrtanje kod debljijih materiala itd.)

CAD-CAM program omogučava izradu formi a te možemo kopirat, pomicati, okretati i zrcaliti po ploči. Po našoj ocjeni za crtanje ne treba puno znanja sa radom sa PC .

Kada je forma izrađena memorira se ju i stavi u knjžaru likova. Crtanje je završeno.
Knjižaru formiramo po našem izboru (kode proizvoda ili po naručiocu)
-sve forme i crteži iz knjižare likova treba, da se exportiraju u knjižaru sečenje

Priprema za sečenje
Na monitoru pikaže se osnovna stranica za operatera. Operater je po koracima sa poudarenim textom vođen do sečenja.

Napis odaberi način rada: NULIRANJE-RUČNO-AUTOMATSKO
Na početku rada prvo nuliranje: naprava postavi se na mikro prekidače XY 0
Napis: nuliranje završeo

Napis odaberi način rada: NULIRANJE-RUČNO-AUTOMATSKO
Sa miškom kliknemo na želeni način rad

AUTOMATSKO - napis izaberi formu za sečenje. Sa klikom odabremo željenu formu koja se izcrta na ekranu u crnoj boji.

Napis: ODABERI PARAMETRE SEČENJA Knjižara parametara sečenja obuhvača
-Naziv materiala, debeljina materiala, vreme predgrijavanja, vreme probijanja, brzina sečenja.
-Ili odaberemo več upisane parametre ili upišemo i memoriramo nove.
-Kada su crtž i parametri sečenja odabrani sve je pripremljeno za sečenje

Napis: PRITISNI START

Sečenje može se obavljati ili iz XY0 ili iz bilo kojeg drugog mesta odabranog sa prekidačima X-, X+, Y-, Y+ na daljinskoj komandnom ormariču.

Sa komandom START (sa upaljenim plamenom za grijanje) gorionik odveze se na mesto tačke probijnja. Tu stoj sukladno sa odabranim paramertom sečenja (vreme predgrijavanja)
U slučaju da su odabrani parametri pogrešni operater može sa tipkom na ormariču vreme da praduži.ili skrati.
Kada se vreme predgrijavanja završi pređemo na probijanje i to vreme može se produžiti ili skratiti sa tipkom PRESKOK.

Na ekranu oba vremena izpišu se u velikim braojkama i odštevaju se prema 0 . Sa postignutim vremenom probijanja na 0 pređemo na sečenje. Odabrana brzina sečenja takođe izpiše se a sa potenciometrom na kom. ormariču može se korigirati -50% ili +50% obzirom na odbrane parametre iz knjižare PARAMETI SEČENJA

Na crtežu prosti posmaki oboje se ZELENO a več sečeno CRVENO.

Posle obavljenog sečenja gorionik se podigne i sukladno sa odabranim i signiranom na strani za operatera ili čeka na kraju sečenja ili se vrati u početak sečenja ili u XY0.

U slučaju prekida sečenja a grionik se po formi vozi dalje, moguče je vračanje po liniji
likova od početka pa do kraja ploče. Na mestu prekida sečenja komandu sa tipkom POVRATAK završimo i sa START tipkom, parametre sečenja postavimo na početak.
Sa obzirom, da se sečenje nastavlja u več izađenoj zarezi (špranji) vremena če biti predugačka pa jih treba skračvati sa tipkom PRESKOK.